موریانه ها چگونه باعث تخریب خانه ها می شوند؟

1,279
موریانه ها حشراتی هستند که از سلولز، یعنی ماده اصلی سازنده چوب تغذیه می کنند. موریانه هایی که باعث تخریب منازل و سازه های چوبی می شوند شامل موریانه های زیرزمینی، موریانه های چوب خشک و چوب مرطوب می شود. برای رهایی از این آفات مخرب با قویترین سم موریانه کش، کافیست با ما در ارتباط باشید. www.muriane.ir 04432251817 _ 09145562020
pixel