داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

آموزش فرمت ها بخش دوم-جلسه 11

83

پخش کردن متن درون یک خانه، اعمال فرمت های عددی، اعمال کردن خط به دور یک ناحیه و ... مدرس محسن ابراهیم پور