ویدئو استوک بین الحرمین

1,711
ویدئو استوک بین الحرمین ، فیلمی است که در آن هلی شات در ارتفاع زیادی قرار داشته و فیلمبرداری میکند سپس ارتفاع را کم کرده و بین الحرمین را به تصویر می کشد در طول این مدت حرکتی افقی دارد.
pixel