دوره جادوی فتوشاپ

61

دوره جادوی فتوشاپ، یک دوره کاملا متفاوت هست. در این آموزش، محور کار یک پروژه کاربردی هست که در این پروژه، نحوه ی استفاده ی حرفه ای از ابزارهای فتوشاپ، نحوه ترکیب تصاویر، تطبیق رنگی با استفاده از ابزارهای فتوشاپ، به صورت حرفه ای آموزش داده می شوند. https://ostovaee.ir/fa/product/mop1