همیاری

236
کارگردان:زهرا احمدی زاده / نویسنده:زهرا احمدی زاده / فیلم بردار:زهرا حیدری / تدوین گر:زهرا احمدی زاده / بازیگران:زهرا احمدی زاده / شهر:کهریزک / پایه:یازدهم
pixel