معرفی سامانه پدرا - دکتر ناصر شهابی نژاد (متخصص بیماریهای عفونی)

61
در این ویدیو آقای دکتر ناصر شهابی نژاد (متخصص بیماریهای عفونی) به اهمیت وجود سامانه پدرا و نقش این سامانه در کاهش مراجعات و کاهش هزینه درمان تاکید می نماید.
pixel