گزارش صداوسیما از تجمعات اعتراضی به افزایش قیمت بنزین

12,994
گزارش اخبار نیمروزی شبکه یک سیما از اعتراضات و اختشاشات در اعتراض به گرانی بنزین 1398/08/25 گزارش صداوسیما از تجمعات اعتراضی به افزایش قیمت بنزین
pixel