قانون شش درجه جدایی

78
قسمت پنجم تکنیکهای ارتباط موثر از برنامه حرف حساب با موضوع قانون شش درجه جدایی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران دکتر مهدی رفتاری
pixel