فعالیت های آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران

650
فعالیت های آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵

m54321manis

3 سال پیش
سلام دوستان برید توی مسابقه زومیت شرکت کنید گلکسی نوت 8 برنده شید yon.ir/Note8Quiz
pixel