داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

هم اندیشی مدیران عامل ادوار پتروشیمی برای توسعه صنعت

1,576
مدیران عامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هم اندیشی مشترک در شرکت ملی صنایع پتروشیمی راهکارهای توسعه این صنعت را بررسی کردند
pixel