بارگیری دستگاه توزین دار با کنترلر هوشمند ipm1093 برند نیوساد

74
تست دقت و سرعت بارگیری یک توزین از یک دستگاه چهار توزین و کنترل کلیه مراحل کار به وسیله کنترلر ipm1093 برند نیوساد بدون نیاز به plc و HMI
pixel