تعزیه . هنرنمایی حسن برکتی و خصالی . نی استاد مختار احمدی 98 کوهسار .

1,203

فروش نسخه تعزیه و تعزیه از سال ۱۳۴۲ به بعد به صورت صوتی و تصویری و ارسال پستی به تمامی نقاط کشور (استریو یاس زیاران با مدیریت محمد جعفری) عدد یک را با تلگرام به شماره 09127878771 بفرستید