پیش بینی افزایش جمعیت مسلمانان در کشورهای اروپایی

147

مطالعۀ داده های آماری نشان می دهد که جمعیت مسلمانان در مجموع در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا و همچنین مهاجران در دو کشور نروژ و سوئیس از ۱۹.۵ میلیون نفر (۳.۸ درصد از کل جمعیت کشورها) در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۲۵.۸ میلیون نفر (۴.۹ درصد از کل جمعیت این کشورها) در نیمه سال ۲۰۱۶ میلادی افزایش یافته است. *** منبع: یورونیوز، ۲۰۱۷٫۱۱٫۳۰

pixel