معرفی پنجمین جشنواره دانش آموزی ابن سینا به همراه سومین نمایشگاه مدرسه هزاره سوم

174

پنجمین جشنواره دانش آموزی ابن سینا به همراه سومین نمایشگاه تخصصی مدرسه هزاره سوم مورخ 21 و 22 فروردین ماه 1399 با حضور شرکت های حوزه لوازم تحریر، اسباب بازی و سرگرمی، انتشارات، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، بانک ها و بیمه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و ... با حضور 6000 هزار نفر دانش آموز و مدیران مدارس از سراسر کشور با همکاری دبیرخانه جشنواره و مجموعه رویدادان برگزار می شود.

pixel