افزایش قیمت دام؟

27

شبکه خبر- 17 شهریور 98- 08:00| مدرس خیابانی معاون بازرگانی وزارت صمت گفت: قیمت دام زنده بر اساس تعیین قیمت تعزیرات برای هیئت های مذهبی و حسینیه ها به قیمت هرکیلو 47 هزار تومان تعیین شده است.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده