بله، ما استمرار طلبیم

1,121
سال ۹۶ برای اصلاح طلبان ویژه بود. کسانی که روند تحقق وعده های انتخاباتی دولت را ناامیدکننده می دانستند، اصلاح طلبان را مخاطب نقدهای خود قرار دادند. با سعید شریعتی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت درباره این نقدها گفتگویی داشتیم. او از استمرار طلبی اطلاح طلبان دفاع کردو حساب اصلاح طلبان کانفرمیست و رادیکال را از میانه روها جدا کرد. گرچه این گفتگو طولانی شد اما حرفهای چالش برانگیز او را از دست ندهید.
روزآروز 494 دنبال کننده

مجوس آواره

2 سال پیش
جناب شریعتی، همانند همنامتان متوهم و آسمون ریسمون باف هستید.
pixel