فراسینما: صدا در سینمای وس اندرسون

2,179

سینما مدیومی بصری است، اما تصویر فقط بخشی از قصه را روایت می کند. کاربرد صداهای جزئی در فیلم های وس اندرسون را در این ویدیو تماشا کنید.www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده