آشنایی با چرخه دورانی

179

تا به حال به این فکر کرده اید که چرا با افزایش درآمدمان پولدارتر نمی شویم و با افزایش درآمد به جای افزایش سرمایه این هزینه های ماست که افزایش می یابد؟ یکی از عمده علت های این اتفاق چرخه دورانی است. چرخه دورانی روشی از زندگی است که معمولا افراد سرمایه گذار سعی می کنند گرفتار آن نشوند. برای آشنایی بیشتر با این چرخه میتوانید ویدئو بالا را تماشا کنید.

viraedu
viraedu 2 دنبال کننده