فر مرغ سوخاری

207
فر مرغ بریان سبدی ✔️در ظرفیت های 28 ، 35 ، 42 سبده ✔️موتور گیربکسی ✔️گازی(گاز مایع یا شهری) ✔️شیشه سکوریت
pixel