۷ نکته حیاتی که باید قبل از امضای قرارداد مهاجرت با وکیل استرالیا بدانید!

714

توضیجات آقای مصطفی هماپور درباره هزینه های وکالت و نکات حیاتی که باید قبل از امضای قرارداد مهاجرت به استرالیا و اخذ ویزای استرالیا بدانید. آقای مصطفی هماپور وکیل رسمی اداره مهاجرت و عضو سازمان MARA می باشند.

ویزاپیک 17 دنبال کننده
pixel