دستگاه VTM و صدور کارت شرکت پویا چه کارکردی دارد؟

422
راه پرداخت 657 دنبال‌ کننده
شرکت پویا در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت دو دستگاه VTM و صدور و فروش کارت خود را معرفی کرد. به گفته ظریفی، از واحد فروش شرکت پویا با رونق بانکداری الکترونیک با شعبه های زیان ده مواجه هستیم، با این حال هنوز امکان حذف بخشی از آنها نیست. دستگاه های شرکت پویا راهکاری برای این مسئله است.
راه پرداخت 657 دنبال کننده
pixel