کتاب اسطوره ی آفرینش بابلی

1,381

انوماالیش یکی از کهنترین روایتها درباره ی آفرینش هستی محسوب می شود. متنی که ابتدا به زبان سومری سروده شده و بعد در روایت اکدی به دست ما رسیده است. در این کتاب ترجمه ی پارسی کل متن انوماالیش هم گنجانده شده است. نسخه الکترونیکی: http://soshians.ir/fa نسخه کاغذی:روابط عمومی خورشید09372320765

۲ سال پیش
آموزشی
#