#کنارتم_هموطن

88

#کنارتم_هموطن ✨ای که دستت می رسد کاری بکن✨ ضمن سپاس از همراهی شما، می توانید اقلام اهدایی برای هموطنان#سیل_زده را جهت جمع آوری به فرهنگسراهای نزدیک محل سکونت خود در مناطق ۲۲گانه شهر #تهران و اتوبوس های سیار#مهربانی تحویل داده تا در اسرع وقت به دست نیازمندان برسد. ارسال اقلام اهدایی شهروندان منطقه۸ که در فرهنگسرای گلستان جمع آوری شده است. #پویشمردمیکمکبههموطنانسیلزده #سیلمهربانی #فصلمهربانی #سیللرستان #سیلخوزستان #سیل_گلستان #فرهنگسرای_گلستان #سازمانفرهنگیهنریشهرداریتهران @golestanfarhangsara