شایع ترین راه انتقال زگیل تناسلی

674
dr.ganoderma_iran
dr.ganoderma_iran 26 دنبال‌ کننده

تیم تحقیقاتی فردوسی گانودرما به علت داشتن مولفه های مهمی مثل تری تروپن، ژرمانیوم ارگانیک، پلی ساکارید ها، آدنوزین مونوفسفات و سوپراکسید دیسموتاز باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود و بعد از مصرف قهوه های گانودرما بهبود بیماری حاصل می‌گردد. کارشناس ارشد :مهدی یوسفی. جهت مشاوره و درمان با شماره 09380698997 _09100311186 تماس حاصل فرمایید.

dr.ganoderma_iran
dr.ganoderma_iran 26 دنبال کننده