مدلسازی رفتار مهاربند کمانش ناپذیر BRB در آباکوس Abaqus

1,368
مهاربند مقید شده در برابر کمانش به دلیل عدم كمانش، قادر به اتلاف انرژی زیادی بوده و برای مقاوم سازی لرزه ای قابهای خمشی مناسب می باشد.نوع جدید سیستمهای مهاربندی که در طراحی سازه های جدید و بهسازی سازه های ضعیف مورد استفاده قرار میگیرد مهاربندهای کمانش ناپذیرBRB می باشد.دراین ویدئو روشی برای تهیه یك مدل ساده از مهاربندهای كمانش ناپذیر در نرم افزار آباکوس Abaqu ارائه میگردد. www.Proffem.com
پروفم 8 دنبال کننده
pixel