اموزش ساختن دزدگیر ساده با موبایل معمولی

905

کانال فراالکترونیک : اساس کار این دزد گیر با استفاده از موبایل معمولی نوکیا ان را دست کاری کرده و درکنار در کار میزاریم بعد از باز شدن در براساس تنظیمات انجام شده بروی موبایل با گوشی صاحب تماس میگیرد و او را مطلع میکند لینک کانال تلگرامی ما: https://t.me/FaraElctronic