داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

اقتدار بسیج و سقوط داعش/مجموعه کلیپ های معاونت سیاسی

1,852

آنچه بیش از همه در نبرد با حکومت خودخوانده داعشی ها نمود داشت، جریان تفکر بسیج در محور مقاومت بود. تفکری که باعث همگرایی بین گروه های مقاومت و امیدی برای مظلومان منطقه شد.