در انگلیسی مراقب خودت باش مواظب خودت باش..

541
با عبارتهایی که تو این پست گذاشتم, به کسی که دوستش داری بگو (مراقب خودت باش) و یا از کسی بخواه مراقب کسی یا چیزی باشه..
pixel