مستند تصویری نشریه نهنگ نو 16

18
در این مستند ابتدا به وضعیت افغانستان امروز و روابط آن با ایران می پردازیم. در بخش علوم زیستی روش بدست آوردن ماده تکثیر کننده سلول های بتا پانکراس نشان داده می شود. هارمین ماده موثر در درمان دیابت است. دانلود pdf نشریه نهنگ نو: enahang.ir زندگی بدون نهنگ ممکن نیست
pixel