پیوند یونی - فصل دوم علوم نهم- شیمی- حمید پناهی ها

232
در این ویدئو اساس پیوندهای یونی و مثالهایی مشهور از این پیوندها را شاهد خواهید بود. امیدوارم آموزنده باشد.
pixel