استاد علی ذریه حبیب تبریزی- آموزش بافت انواع گره قالی

1,019

شبکه توسعه کمی و کیفی دست بافته های داری و دستگاهی http://rugsnet.ir ، با هدف بهبود و تعالی هنر صنعت فرش و سایر دست بافته ها، تولید فیلم های آموزشی و مستندی را در دستور کار خود قرار داده است. ویدئویی که اکنون تقدیم شما می شود آموزش انواع گره های قالی است که توسط استاد علی ذریه حبیب تبریزی آموزش داده شده است.