معرفی بازارهای مالی (2) - تجارت آزاد

544

این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت در باره ی فاینانس (اقتصاد مالی) است، که در نام آن کلمه «بازارها» هم قید شده است، که نشان دهنده ی تجارت آزاد است.

اقتصادنگار
اقتصادنگار 129 دنبال کننده