وابستگی سیاسی و حقیقت جهانی رئیسجمهور ارمنستان سارکسیان

169

اگر شما فکر کردید که تغییرات سیاسی اخیر در جهان غیر قابل توضیح است، سعی کنید به برخی از اصول فیزیک کوانتومی بپردازید. توصیه این است که مهمان ما، که از یک نژاد نادر از استاد فیزیک می آید، رئیس دولت است. چگونه تفکر رای دهندگان به عنوان داشتن خواص هر دو ذره و موج کمک می کند تا در درک پدیده Brexit یا دونالد ترامپ؟ برای بحث در مورد این، اوکسانا توسط ارمنستان سارکیسیان رئیس جمهور ارمنستان پیوست.RELATIVITY OF POLITICS? Ft. Armen Sarkissian, President of Armenia If you thought the recent political changes in the w

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده