ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

ماه تنها قمر زمین

40
در این ویدئو توضیحات مفید و جالبی در مورد ماه و عوارض آن با نمایش اسلایدهای مربوطه ارائه می گردد
4 ماه پیش
# ماه
# قمر
pixel