مجموعه جوالدوز- من یک بازنشسته ام (ماکت ویدئو)

84

مجموعه جوالدوز در سال 1396 به سفارش سازمان صدا و سیما تولید گردید. این مجموعه در 14 قسمت تولید گردیده که به صورت کوتاه مسائل مهم جامعه را به تصویر می کشد. لازم به ذکر است تکنیک ماکت ویدئو برای اولین بار در این مجموعه استفاده شده است. (در ایران) کاری از گروه هنری صانع تلفن تماس : 00989900069600