نسل جدید كشنده اسكانیا در ایران

3,857
مجتمع صنعتی ماموت تنها وارد كننده اسكانیا در ایران http://www.mammutco.com
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel