فیلم توهین نماینده سراوان در مجلس به مردم

11,112

متاسفانه نماینده مجلس شورای اسلامی در الفاظی رکیک نسبت به مردمی که به خود رای دادند توهین می کند، این ویدیو رو ببینید و قضاوت کنید