گوینده زن معروف رقم نجومی اش برای تیزر های تبلیغاتی را فاش کرد! + فیلم

9,896

خبرهای فوری: یکی از مشهورترین گوینده های زن صداوسیما از رقم بالایی که برای تیرز های تبلیغاتی مد نظر دارد، سخن گفت.