کنایه از غار (عالم مثل)

29
افلاطون فیلسوف یونانی برای توضیح حقایق اشیا و ...
pixel