نظر مدیر برگزار کننده نمایشگاه خودروی در مورد تجمع معترضین به خودروسازان چه بود

761

سومین نمایشگاه خودروی تهران با حاشیه های زیادی همراه بود. یکی از این حاشیه ها حضور گسترده معترضین به عدم تحویل و افزایش قیمت خودرو بود که توجهات به خود جلب کرد. از همین رو مصاحبه با علی عاجزی مدیر برگزار کننده نمایشگاه خودرو تهران داشتیم تا نظر وی را در این خصوص بدانیم

یک و دو
یک و دو 1.3 هزار دنبال کننده