سخنرانی دکتر مهران محمدی از بورس تهران در هم اندیشی بورس های کشورهای OIC

127

سخنرانی دکتر مهران محمدی کارشناس مسئول واحد تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران در سیزدهمین نشست هم اندیشی بورس های کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در استانبول ترکیه مورخ 04-07-98

pixel