دانش آموزانی که مشق های خود را دو دستی می نویسند

354
این مدرسه در هند به دانش آموزان آموزش می دهد چگونه همزمان از دو دست خود برای نوشتن استفاده کنند.
فرادید 2.4 هزار دنبال کننده
pixel