تفکر و سواد رسانه ای - رژیم مصرف رسانه ای - مراقب اضافه بار باشید

369
تفکر و سواد رسانه ای فصل ششم: رژیم مصرف رسانه ای درس بیستم: مراقبه اضافه بار باشید! مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel