دره ستارگان جزیره قشم

112
قشمرو - qeshmro 2 دنبال‌ کننده
دره ستارگان stars valley افسانه هایی در بین بومیان وجود دارد که دلیل شکل گیری این اشکال را برخورد شهاب سنگ با زمین در گذشته می دانند. آن ها معتقدند برخورد شهاب سنگ باعث جا به جایی خاک شده است و پس از خشک شدن، خاک های جا به جا شده به شکل امروزی شان درآمده اند. اما از نظر علمی این دره بر اثر فرسایش آب‌های سطحی، بارش‌های رگباری فصلی و طوفان‌ها در طول گذر زمان بوجود آمده و باعث شده است که این شکل‌های جالب در کوه‌ها و سنگ‌های این منطقه شکل بگیرد.
pixel