پرس سینه هالتر دست باز

2,870

آموزش نحوه انجام حرکت پرس سینه هالتر دست باز جهت تقویت عضلات سینه. جمع آوری شده توسط تیم فیت کلاب http://fitclub.ir

Fit Learn 469 دنبال کننده
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel