فریدالله ادیب آیین - مجموعه راه لاجورد

80
فریدالله ادیب آیین دریافت مجوز نمایش یک مجموعه آثار ارزشمند نقاشی یک هنرمند افغانستانی در ایران مجوز فعالیت و نمایش یک مجموعه آثار ارزشمند نقاشی متعلق به زنده یاد استاد نصرالله سروری، هنرمند نقاش افغانستانی به نام «راه لاجورد» از سوی اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران صادر شده است.
pixel