درس هایی از سفر به آفریقا

16,519

«رضا عابدینی» برای جلب توجه افکار عمومی جهان به واقعیت ها و نیازهای کودکان و همچنین گسترش صلح در دنیا، سفرهایی به دورترین نقاط دنیا انجام داده و توشه ای از این سفرها برگرفته که شنیدن آنها – خصوصا درسی که از سفر به آفریقا آموخته - تامل برانگیز است.

HamsafarShowTV
HamsafarShowTV 897 دنبال کننده