نهادهای اطلاعاتی بروند ببینند معاون اقتصادی رئیس جمهور به کجا وصل است؟!

367
دکتر کامران غضنفری، پژوهشگر تاریخ معاصر و نویسنده کتاب راز قطعنامه: نماینده بانک مرکزی در مذاکرات برجام بر عهده فردی بنام "دُری اصفهانی" بود که جاسوس از آب درآمد. چه کسی این آقا را به رئیس بانک مرکزی معرفی کرد؛ محمد نهاوندیان! ️کانال #دکتر_جاویدنیا @Dr_Javidnia
pixel