شادمانى اولین زن مسلمان محجبه بعد از پیروزى در انتخابات كنگره امریكا

1,169

چنین است تحقق رویاى آمریكایى...ایلهان زنى سومالیایى تبار است كه ١٣ سال پیش در ٢٤ سالگى در پس هزار بدبختى و گرفتارى و بیچارگى،وارد خاك آمریكا شد و اینك اینچنین با دوستان و فامیل در میانه میدان كارزار انتخابات پس از اعلام نتایج و اعلام پیروزى شادمانى مى كند.رقصى میانه چنین میدانى را براى همه مهاجران آرزوست!

فرزاد حسنی
فرزاد حسنی 878 دنبال کننده