خانه موزه علی مسیو(گزارش از محمد شکوهی)

479

خانه فکری مشروطه خواهان متعلق به علی مسیو تاجر معروف عصر قاجار و از رهبران دوره مشروطه هست .این بنا در خیابان ارتش جنوبی شهر تبریز دربند حاج رضا واقع شده و با خرید و احیا توسط شهرداری تبریز یکی از بناهای منحصر به فرد و ابینیه های عجیب از نظر معماری میباشد بطوریکه بازدید کننده در اولین ورود به این مکان راههای خروجی را گم خواهد کرد.با ما تا اخر این گزارش همراه باشید.

ایران مجری 31 دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel